مدیریت پروژه‌های EPC با پریماورا یونیفایر و Oracle Unifier

مدیریت پروژه‌های EPC با پریماورا یونیفایر و Oracle Unifier

استفاده از سیستم‌های یکپارچه مدیریت پروژه به دلایل زیر بسیار مهم است:

  • استانداردسازی فرآیندها و گردش اطلاعات در پروژه‌ها
  • از بین بردن محدودیت‌های زمانی و مکانی دسترسی به اطلاعات پروژه
  • یکپارچه‌سازی داده‌های پروژه‌های سازمان
  • جلوگیری از عملیات تکراری و غیر ضروری
  • تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به موقع
  • امکان انجام تحلیل‌های زمان و هزینه
  • ذخیره‌سازی اطلاعات پروژه‌های سازمان به عنوان بستر و مبنای اطلاعات قابل تصمیم‌گیری در پروژه‌های آتی

یکی از راه‌حل‌های جامع و سازمانی در زمینه‌های فوق در پروژه‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای یکپارچه مدیریت پروژه طراحی شده توسط شرکت Oracle، از جمله پریماورا یونیفایر و Oracle Unifier می‌باشد. این نرم‌افزارها امکان طراحی، استقرار و پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه‌ها را در بستر وب فراهم می‌سازند.

فرآیندهای قابل پیاده‌سازی در پریماورا یونیفایر

برخی از فرآیندهای مورد نیاز در پروژه‌های EPC که در بستر پریماورا یونیفایر قابل طراحی و پیاده‌سازی هستند به شرح زیر است:

فرآیندهای فوق مراحل طراحی، استقرار و پیاده‌سازی را طبق نمودار و توضیحات ذیل خواهند داشت:

پروژه‌های EPC

مراحل طراحی، استقرار و پیاده‌سازی

۱٫ نیازسنجی اولیه فرآیند و ساخت Prototype

بر اساس فرآیندهای تدوین شده موجود در سازمان و جلسات مصاحبه، نیازهای اولیه طراحی به صورت نمونه (Prototype) در سیستم نرم‌افزار Oracle Unifier پیاده‌سازی می‌شوند. سپس فرآیند در یک کارگاه با حضور صاحبان فرآیند و افراد کلیدی درگیر در این حوزه به صورت گرافیکی در نرم‌افزار ارائه می‌گردد و نظرات تکمیلی دریافت شده اعمال می‌شود. طراحی اولیه به همراه نظرات کارشناسان کارفرما و مشاور به عنوان سند اصلی طراحی در پیاده‌سازی در نظر گرفته می‌شود. در تهیه سند، قابلیت‌ها و محدودیت‌های نرم‌افزار در نظر گرفته شده و نیازمندی‌هایی که با قابلیت‌های نرم‌افزارهای Oracle Unifier و P6 قابل پیاده‌سازی نباشند نیز مستندسازی می‌گردد.

۲٫ ساخت و توسعه و تست

طبق سند طراحی، فرآیند به صورت کامل پیاده‌سازی و تست شده و جهت ثبت داده‌های نمونه و تست در اختیار تیم مربوطه در کارفرما قرار می‌گیرد.

۳٫ پیکربندی پروژه پایلوت بر اساس فرآیندها و ورود اطلاعات

پس از طراحی و توسعه و اخذ تایید کارفرما در خصوص فرآیندها، یک یا چند پروژه بر اساس شرح خدمات و انواع پروژه‌ها که به صورت الگو (Template) پیکربندی شده و گروه‌ها، نقش‌ها و دسترسی‌ها در آن تعریف می‌شوند، ساخته می‌شوند. اطلاعات پایه و سوابق فرآیندها در آن وارد می‌شود.

۴٫ آموزش، راه‌اندازی موازی و راه‌اندازی نهایی

گروه‌های فرآیندی پس از اتمام پیکربندی به کاربران آموزش داده شده و جهت راه‌اندازی به صورت موازی با سیستم در حال کار در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. پس از تأیید کاربران اصلی، اطلاعات سیستم پیاده‌سازی شده چک و نهایی‌سازی شده و سیستم قبلی قطع می‌گردد.

۵٫ پشتیبانی پس از راه‌اندازی نهایی

در این مرحله، دسترسی‌های کاربران به سیستم‌های قبلی قطع و یا محدود شده و تمامی کاربران با سیستم جدید کار می‌کنند. بر اساس نیازهای احتمالی به وجود آمده در این دوره مانند گزارش‌ها و یا نماهای جدید و یا سطوح دسترسی جدید، خدمات به مدت سه ماه ارائه خواهد شد. پس از دوره سه ماهه، بر اساس نیاز کارفرما، دوره‌های پشتیبانی فنی به صورت سالانه در قراردادهای اختصاصی قابل ارائه می‌باشد.

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس