پشتیبانی فنی نرم افزار های Primavera P6 EPPM وOracle Unifier

 فعالیت‌هاي ذیل در قالب خدمات پشتیبانی و به روز رسانی و نرم‌افزارهای Primavera P6 EPPM وOracle Unifier به شركت‌ها سازمان‌ها ارائه می‌گردد:

ارائه سرویس پک

پس از ارائه سرویس پک از سوی شرکت Oracle اقدامات لازم جهت اعمال سرویس پک از سوی مشاور بر روی سرورهای کارفرما انجام می شود.

بازدیدهای دوره‌ای سیستم

به صورت دوره‌ای مشاور زیرساختهای نرم‌افزاری شامل ,دیتابیس سرور و Application Server را بازدید نموده و جهت بهبود عملکرد سیستم فعالیتهای لازم را انجام می‌دهد. برخی از فعالیتها عبارتند از:

  • پایش سرویسهای پشتیبان‌گیری از دیتابیس
  • پایش سرویسهای برنامه و Performance Tuning آن
  • پایش لاگها و رفع خطاهای موردی
  • پایش وضعیت استفاده از Storage

پاسخ به مشکلات

روش پاسخ به مشکلات

انواع مشکلات و Bug های ایجاد شده در سیستم طبق جدول زیر طبقه بندی می شوند

اولویت نام مشکل شرح مشکل
اولویت ۱ مشکل بحرانی مشکلاتی که کاربری کامل سیستم را مختل نموده و سیستم غیرقابل استفاده می باشد.

نرم افزارها قابل بازشدن نیستند و یا به علت مشکل سیستم قابلیت ورود اطلاعات و یا خواندن اطلاعات را ندارد

اولویت ۲ مشکل متوسط مشکلاتی که کاربری سیستم را دچار مشکل نموده است. برخی کاربران در استفاده از برخی قابلیت های ضروری دچار مشکل شده اند.

نکته: مشکلاتی که به دلیل نقص در نرم افزار وجود داشته و رفع آن به صورت کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد مشکل نرم افزاری می باشد. این مشکلات تنها قابل ارجاع به Oracle می باشد و مشاور جهت رفع آن پیگیری های لازم را ارائه خواهد نمود. برای این دسته از مشکلات مشاور رونوشت مکاتبات با Oracle به کارفرما ارائه خواهد نمود.

روش حل مشکلات

پس از شروع فاز پشتیبانی یک یا دو نفر به عنوان نماینده کارفرما به مشاور معرفی شده و تمامی مشکلات شناسایی شده از طریقEmail  تعریف شده از سوی کارفرما اعلام می گردد.پس از اعلام مشکل طبق شرح ذیل مشکل رفع خواهد شد:

مشکلات اولویت ۱ (بحرانی)

پس از اعلام مشکل در صورت دسترسی ریموت به سرور ها ظرف مدت ۳ ساعت پیشنهادها و راه حل های لازم جهت رفع مشکل از سوی مشاور ارائه خواهد شد. همچنین در صورت عدم دسترسی ریموت به سرور ها، مشاور ظرف مدت ۶ ساعت مشکلات را بررسی و جهت رفع آنها اقدام خواهند نمود. در صورت عدم رفع مشکل و نیاز به حضور مشاور، ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان اعلام مشکل کارشناس مشاور به صورت حضوری جهت رفع مشکلات به محل شرکت کارفرما مراجعه و اقدامات لازم جهت رفع مشکل را انجام خواهد داد. در صورتی که مشخص شود مشکل از نرم افزار یونیفایر می باشد و مشکل مطرح شده مربوط به نحوه طراحی و پیاده سازی  نبوده،  مشاور موظف است ظرف ۲۴ ساعت درخواست سرویس رفع مشکل به شرکت Oracle ارسال نموده و پی گیری های لازم جهت رفع مشکل را ارائه نماید.

مشکلات اولویت ۲ (متوسط)

پس از اعلام مشکل در صورت دسترسی ریموت به سرور ها ظرف مدت ۱۲ ساعت پیشنهادها و راه حل های لازم جهت رفع مشکل از سوی مشاور ارائه خواهد شد. همچنین در صورت عدم دسترسی به ریموت سرورها مشاور ظرف مدت ۲۴ ساعت مشکلات را بررسی و جهت رفع آنها اقدام خواهند نمود. در صورت عدم رفع مشکل و نیاز به حضور مشاور، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان اعلام مشکل کارشناس مشاور به صورت حضوری جهت رفع مشکلات به محل شرکت کارفرما مراجعه و اقدامات لازم جهت رفع مشکل را انجام خواهد داد. در صورتی که مشخص شود مشکل از نرم افزار یونیفایر می باشد و مشکل مطرح شده مربوط به نحوه طراحی و پیاده سازی  نبوده،  مشاور موظف است ظرف ۷۲ ساعت درخواست سرویس رفع مشکل به شرکت Oracle ارسال نموده و پی گیری های لازم جهت رفع مشکل را ارائه نماید.

 

 

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس