روش استاندارد

ارزیابی 14 وجهی برنامه زمانبندی

DCMA 14-Point Assessment

آیا تا به حال از شما خواسته شده یک برنامه زمانبندی تهیه شده را بررسی نموده و نظرات خود را راجع به آن اعلام نمایید. در صورتی که در شرکت‌های کارفرمایی و یا مشاور و در تیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و یا PMO مشغول به کار هستید حتماً یکی ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس