پرسش ها

Placeholder

انواع درصد پیشرفت فعالیت در Primavera P6

انواع درصد پیشرفت فعالیت (Percent Complete) در Primavera P6 چیست و چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ پریماورا این امکان را به کاربران می‌دهد تا برای هر فعالیت در پروژه بر اساس نوع فعالیت و بر اساس دلخواه خود درصد پیشرفت مشخصی را به سیستم اعلام نمایند. برخی از فعالیت‌ها به ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس