راهکار سیستم مدیریت جلسات و اقدامات (MOM & Action Item)

مدیریت جلسات و وظایف در پریماورا یونیفایر

سیستم پریماورا یونیفایر با استفاده از ماژول‌های چندگانه، امکانات گسترده‌ای برای مدیریت صورت جلسات و پیگیری وظایف (Action Items) فراهم می‌کند. این راهکار جامع به شما اجازه می‌دهد تا جلسات را به صورت حرفه‌ای برنامه‌ریزی، برگزار و پیگیری کنید.

مدیریت صورت جلسات

 برنامه‌ریزی و تشکیل جلسه (Meeting Minutes)

 • برنامه‌ریزی جلسه: تعیین تاریخ، مکان، موضوع و دستور جلسه به صورت دقیق.
 • اطلاع رسانی‌های جلسه: ارسال دعوت‌نامه‌ها و یادآوری‌ها به شرکت‌کنندگان.
 • ثبت شرکت‌کنندگان جلسه: ذخیره لیست شرکت‌کنندگان برای پیگیری‌های بعدی.
 • تشکیل جلسه و ثبت تصمیمات: ثبت تمامی تصمیمات و بندهای مطرح شده در جلسه.
 • ثبت مسائل و مشکلات و ریسک‌ها: شناسایی و ثبت ریسک‌ها و مشکلات مطرح شده در جلسه.
 • تهیه فرمت صورت جلسه: ایجاد صورت جلسات به صورت اتوماتیک در فرمت Word بر اساس الگوهای پروژه.
 • انتشار فایل‌ها: انتشار فایل‌های پیوست شده در Document Manager با ساختار از پیش تعریف شده.
 • نموه گردش کار در پریماورا یونیفایر: استفاده از گردش کارهای تعریف شده برای بهبود فرآیندها.

نموه گردش کار تعریف شده در پریماورا یونیفایر

مدیریت صورت جلسات

گزارش‌های صورت جلسات

 • گزارش خلاصه جلسات: نمایش خلاصه‌ای از تمامی جلسات برگزار شده در پروژه به صورت پارامتریک.
 • گزارش بندهای جلسات: نمایش تمامی بندهای جلسات و وضعیت آنها به صورت پارامتریک.
 • داشبورد پویا: داشبوردی برای نمایش وضعیت بندهای جلسات و پیگیری آنها.

مدیریت وظایف و پیگیری آنها (Action Items)

 • ثبت و ایجاد وظایف: ایجاد وظایف روزانه و هفتگی برای اعضای تیم پروژه.
 • تعریف جریان کاری: تعیین روند انجام فعالیت‌ها و اخذ تأییدیه‌ها و مستندسازی‌های مربوطه.
 • ایجاد خودکار Action Items: تولید خودکار Action Items بر اساس بندهای صورت جلسه.
 • ارسال وظایف: ارسال کارهای محول شده به کاربران بر اساس جریان کاری تعریف شده.
 • طبقه‌بندی وظایف: دسته‌بندی وظایف بر اساس پروژه، فرآیند، نوع کار و دیگر معیارها.
 • اطلاع رسانی: اطلاع رسانی اقدامات انجام شده به مدیریت پروژه.
 • دسترسی کاربران: کاربران تنها به وظایف محول شده به خودشان دسترسی دارند.
 • نموه گردش کار در پریماورا یونیفایر: استفاده از گردش کارهای تعریف شده برای بهینه‌سازی پیگیری وظایف.

نموه گردش کار تعریف شده در پریماورا یونیفایر

مدیریت صورت جلسات

نرم‌افزار Oracle Primavera Unifier

راهکار سیستم مدیریت جلسات و اقدامات (MOM & Action Item)

نرم‌افزار Primavera Contract Management

 

 

 

 

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس