نرم‌افزارهای Oracle BI و Microsoft Power BI

پیاده سازی راهکار Oracle Business Intelligence

راهکار Oracle Business Intelligence (هوش تجاری یا هوش کسب و کار) یکی از بهترین نرم افزارهای گزارش سازی و تحلیل اطلاعات در دنیا می باشد. این راهکار کاملاً تحت وب بوده است و کاربران را جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان و ساخت داشبوردهای مدیریتی حاوی گزارش های مختلف و نمودارهای شاخصهای کلیدی عملکرد یا KPI یاری می نماید.

Oracle BI و Microsoft Power BI

از ضعف های پریماورا P6 در گذشته عدم ایجاد گزارشهای کاربردی جدولی و گرافیکی بود. در آخرین ویرایش ارائه شده (R8.3) قابلیت یکپارچه شدن با نرم افزار Oracle BI اضافه گردیده است. روش کار بدین گونه است که P6 خود جداول و نماهای اطلاعاتی لازم جهت گزارش سازی را در پایگاه داده به صورت دوره ای ایجاد می نماید و سپس کاربران می توانند با نوشتن یک Data Model در Oracle BI و ساختن یک گزارش در Microsoft Word یا محیط تحت وب راهکار BI به عنوان الگو از آن جهت تهیه گزارش بر روی پروژه ها استفاده نمایند. همچنین گزارش ها قابلیت زمانبندی شدن و ارسال خودکار در زمانهای مشخص شده را دارا می باشد.

مزایای این سیستم عبارتند از:

  • استاندارد سازی گزارش ها و فرمت های آن در سازمان های پروژه محور
  • قابلیت ساخت گزارشها جدولی، گرافیکی و Pivot به صورت تحت وب در محیط BI
  • امکان یکپارچه سازی با نرم افزار Primavera P6 و دیدن گزارشها در محیط تحت وب
  • امکان زمانبندی گزارشها و ارسال آنها به صورت اتوماتیک برای مدیران
  • قابلیت Multi Data Source بودن و استفاده از پایگاه های داده، فایل های Excel، Access در سازمان جهت ساخت گزارش های ترکیبی
  • استفاده از Oracle BI برای ساخت گزارشهای دیگر در واحد PMO

 

 

عنوان برخی از گزارش های ایجاد شده در نرم افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

ردیف نام گزارش
گزارش های پیشرفت پروژه بر اساس Primavera P6 EPPM ایجاد شده توسط Oracle BI
گزارش نمودار پیشرفت S-Curve (در سطح پروژه و WBS تعیین شده)
گزارش جدول پیشرفت Progress Table (بر اساس WBS)
گزارش Earned Value (مدیریتی- کلان)
گزارش Earned Value (کارشناسی – تفصیلی)
گزارش آنالیز تاخیرات پروژه
گزارش تحلیل زمانبندی
گزارش مایلستون های پروژه
گزارش ها و فرم های مهندسی بر اساس  Oracle Unifierایجاد شده توسط Power BI
گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی پروژه
گزارش تاخیرات ارسال مدارک مهندسی در ارکان پروژه
گزارش آماری مدارک مهندسی پروژه
گزارش های تدارکات و تامین تجهیزات پروژه بر اساس  Oracle Unifierایجاد شده توسط Power BI
گزارش آخرین وضعیت تامین تجهیزات پروژه
گزارش تاخیرات تامین تجهیزات پروژه
گزارش ها و فرم های صورت جلسات بر اساس  Oracle Unifierایجاد شده توسط Power BI
گزارش تعهدات ارکان پروژه در جلسات
گزارش عدم انجام تعهدات ارکان پروژه بر اساس صورت جلسات

 

 

 

 

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس