سوالات پاسخ داده شده

شناسایی فعالیت‌های محدوده پروژه جهت استفاده در برنامه زمانبندی

شناسایی فعالیت‌های محدوده پروژه جهت استفاده در برنامه زمانبندی هدف اصلی این نوشتار چگونگی شناسایی فعالیت‌های محدوده پروژه در قالب نرم‌افزار اکسل (Excel) و تهیه لیست مربوطه به منظور ورود (ایمپورت Import) در برنامه زمانبندی پریماورا Primavera P6 است. تهیه جدول (ماتریس) اقلام/عملیات Deliverable/Function اقلام قابل تحویل پروژه که معمولاً ... ادامه مطلب

تهیه گزارش پیشرفت اکسلی (Excel) با استفاده ازداده‌های برنامه زمانبندی نرم‌افزار Primavera P6

تهیه گزارش پیشرفت اکسلی (Excel) با استفاده ازداده‌های برنامه زمانبندی نرم‌افزار Primavera P6 به جرأت می‌توان گفت تمام نیازمندی‌های اطلاعاتی و گزارشی را می‌شود با راهکارهای پیش‌بینی شده در نرم‌افزار پریماورا Primavera P6 تهیه و ارائه کرد، از آنجاییکه تعداد نفرات آشنا با نرم‌افزار اکسل (Excel) بیشتر بوده و قابلیت ... ادامه مطلب
Unifier

چرا Unifier؟

چرا سیستم نرم افزاری Unifier را به عنوان سیستم نرم افزاری جامع برای مدیریت طرحها و پروژه های سازمان انتخاب کنیم؟ ... ادامه مطلب
روش محاسبه درصد پیشرفت برنامه در پریماورا

روش محاسبه درصد پیشرفت برنامه Schedule % Complete

در نرم افزار پریماورا P6 محاسبه درصد پیشرفت برنامه در ستون Schedule % Complete انجام می شود. با توجه به اینکه روش محاسبه درصد در سطح فعالیت و WBS و یا ردیف های Summary متفاوت می باشد معمولا کاربران را دچار اشتباه می نماید. ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس