Placeholder

انواع هزینه‌ها در Primavera P6

انواع هزینه در Primavera به چهار نوع تعریف شده است، سه نوع هزینه از ضرب نرخ هزینه منابع در مقدار بودجه‌ریزی، واقعی، باقیمانده و یا تخمین تکمیل محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها عبارتند از (Labor Cost، Nonlabor Cost و Material Cost) برخی از هزینه‌ها که خارج از منابع به فعالیت‌های پروژه ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس