راهکار سیستم مدیریت ساخت و نصب (Construction)

راهکار سیستم مدیریت ساخت و نصب (Construction)

یکی از ماژولهای مهم در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یا PMIS سیستم مدیریت نصب و ساخت می‌باشد. در این ماژول میبایست کلیه اقلام قابل تحویل اجرایی طبق برنامه زمانبندی انجام شده و مراحل و فعالیتهای آماده‌سازی، ساخت و نصب آنها کنترل گردد. همچنین بخشهای مختلفی در سایت شامل دفترفنی، واحد کنترل کیفیت، ایمنی، بخشهای اجرایی، مدیریت سایت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در فرآیندهای مربوط به آن درگیر می‌باشند.

برخی از مهمترین قابلیتهای سیستم عبارتند از:

مدیریت اقلام قابل تحویل (Deliverables)

در مگاپروژه‌ها هزاران قلم قابل تحویل می‌بایست آماده‌سازی، ساخته، نصب، تست و تحویل گردد. این اقلام به تفکیک مشخصه‌های مختلف مانند دیسیپلین، ناحیه، زون، واحد فرآیندی، سیستم و غیره در سیستم تعریف و تغییرات آنها در طول پروژه نیز کنترل می‌گردد.

الگوهای اجرایی (FWBS)

کنترل پیشرفت پروژه، همچنین اقدامات و مراحل اجرایی هر قلم قابل تحویل براساس یک الگوی اجرایی استفاده می‌گردد. الگوها علاوه براینکه کنترل فعالیتها را به صورت ساختارمندتر و ساده‌تر میسر می‌نماید مبنایی برای سیستم اندازه‌گیری پیشرفت پروژه و یا PMS- Progress Measurement System می‌باشند.

برنامه‌ریزی مبتنی بر تفکر ناب و یا Lean Construction Planning

در مطلب بهترین شیوه‌ها جهت تهیه برنامه زمانبندی در پروژه‌های EPC پیشنهادهای جهت تهیه برنامه زمانبندی ارائه شده است. با فرض تهیه برنامه زمانبندی اصلی پروژه (Master Time Schedule) این سیستم برنامه ریزی چندمرحله‌ای را مبتنی بر متدلوژی Last Planner محیا نموده است. در این روش برنامه‌های هفتگی کارگاهی، همسو با برنامه‌های بالادست و عملیات مورد نیاز جهت تمامی اقلام قابل تحویل تعریف و همچنین اطلاعات تکمیلی شامل مسئول، زمان تحویل، مجوزهای مورد نیاز، الزامات و محدودیتهای اجرایی، منابع موردنیاز، چک لیستهای کنترلی مشخص شده و سیستم به صورت خودکار دستورکارهای هفتگی را ایجاد می‌نماید.

کنترل کیفیت

متناسب با برنامه‌های تست و بازرسی (ITP – Inspection & Test Plan) و همچنین برنامه‌های کنترل کیفیت (QCP – Quality Control Plan) تمامی چک‌‌لیست‌های کنترل کیفی تعریف و در زمان عملیات اجرایی تکمیل و شواهد و اسناد مورد نیاز جمع‌آوری می‌گردد.

مدیریت اسناد (Document Management)

در پروسه ساخت، نصب و اجرا صدها گیگابایت فایل شامل اسکن مجوزها، گزارشهای کنترل کیفیت و یا تست، گزارشهای خرابی، عکسها، اسناد فنی، نقشه‌های As Built و … تهیه می‌گردد که می‌بایست به گردش درآمده و به صورت مناسب آرشیو گردند.

مدیریت دستورهای کار (Construction Work Orders)

براساس اقلام قابل تحویل و کارهای برنامه ریزی شده به صورت روزانه صدها کار مختلف انجام و تیمهای مختلف اجرایی از دیسیپلینهای مختلف درگیر آن خواهند بود. در این سیستم براساس برنامه‌های اجرایی عملیاتی دستورکارهای مختلف به صورت خودکار ایجاد، به مسئولین مربوطه تخصیص و کنترل خواهد شد. هر دستورکاری در یک جریان کاری (Workflow) به گردش افتاده و پس ازانجام توسط کارشناسان و مسئولین مختلف تکمیل اطلاعات و اسناد مربوطه پیوست می‌گردد.

مدیریت متریال (Material Management)

تمامی مواد رسید یا بازگشت شده در انبارها و حواله‌های مصرف ثبت شده و میتوان مصرف، موجودی و کسری‌ها را به وصورت درلحظه کنترل نمود.

مدیریت مسائل و مشکلات

تمامی موانع، مشکلات اجرایی در جلسات برنامه ریزی و یا زمان انجام کار شناسایی و ثبت می شوند. براساس آنها اقدامات مورد نیاز مشخص شده و به مسئول مربوط جهت رفع مشکل ارجاع خواهد شد.

 

در راهکار یونیفایر با توجه به یکپارچگی با نرم‌افزار پریماورا Primavera P6 EPPM امکان تبادل اطلاعات بخش ساخت و نصب در فعالیت‌های انجام شده در سایت با برنامه زمانبندی وجود خواهد داشت. 

 

برخی ماژولهای دیگر سیستم مدیریت ساخت و نصب عبارتند از:

گزارش‌های روزانه کارگاهی (Daily Report)
 • ثبت گزارش‌های روزانه شامل موضوع، تاریخ، نوع، وضعیت آب و هوا و …
 • ثبت مسائل و مشکلات و ریسک‌ها
 • ثبت بازدیدکنندگان
 • ثبت ماشین آلات در سایت
 • ثبت نیروی انسانی مشغول در سایت
 • ثبت پیشرفت فعالیت‌های برنامه زمانبندی اجرا با مشخص نمودن احجام کاری انجام شده
 • ایجاد فرمت خروجی طبق الگوی پروژه به صورت خودکار در فرمت Word
 • گزارش‌های مربوطه شامل نمودارهای نیروی انسانی، ماشین آلات، احجام کار شده و وضعیت آب و هوا
عدم انطباق (NCR/Punch list)
 • ثبت عدم انطباق و مشخص نمودن اطلاعات تکمیلی
 • پیوست اسناد و عکس‌های تکمیلی
 • جریان کاری تأیید و پاسخ آن توسط واحد مربوطه
 • گزارشات مربوط به NCR های ایجاد شده و وضعیت پاسخ آنها

 

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس