راهکارهای مدیریت پروژه

راهکارهای سفارشی‌سازی شده مبتنی بر سیستم‌های نرم‌افزاری معتبر بین‌المللی جهت شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه محور

 

راهکارهای مدیریت پروژه مبتنی بر سیستم‌های نرم‌افزاری پروژه محور عبارت اند از :

 • سیستم مدیریت مدارک مهندسی

  سیستم مدیریت اسناد/مدارک مهندسی (EDMS) سازمان را بر اساس نقش خود در پروژه جهت ارسال، دریافت، بررسی و پی‌گیری وضعیت مدارک مهندسی یاری می‌نماید. با توجه به اینکه در پروژه‌های بزرگ EPC مدارک زیادی می‌بایست تولید و به تأیید کارفرما و یا مشاور برسند وجود سیستم مدیریت اسناد/مدارک مهندسی برای رهگیری تمامی نسخ مدارک (Revision) و نگهداری صحیح تمامی فایل‌ها و سوابق ضروری می‌باشد. راهکار ارائه شده در سیستم نرم‌افزاری پریماورا یونیفایر (Primavera Unifier) پیاده‌سازی می‌شود. فرآیندهای لیست مدارک مهندسی (MDL- Master Document List)، لیست بسته‌های مهندسی (Submittal Packages)، نامه پوششی ارسال مدارک (Transmittal)، فرآیند نسخ مدارک (Submittal Revision) فرآیندهای اصلی این سیستم می‌باشند. با توجه به قابلیت‌های سیستم نرم‌افزاری یونیفایر در یکپارچه شدن با برنامه زمانبندی در Primavera P6 EPPM امکان دریافت اطلاعات زمانبندی مدارک یا بسته‌های مهندسی به صورت درلحظه (Realtime) و برخط (Online) و همچنین بازگرداندن اطلاعات واقعی به برنامه زمانبندی پروژه در پریماورا به راحتی میسر می‌باشد.

 • سیستم مدیریت تأمین تجهیزات

  • مناقصه (Request for Bid)

  • لیست کالا/مواد (Material)

  • پی‌گیری ساخت و تامین کالا (Expediting)

 • سیستم مدیریت فرآیندهای اجرایی

   پیکی از ماژولهای مهم در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یا PMIS سیستم مدیریت نصب و ساخت می‌باشد. در این ماژول میبایست کلیه اقلام قابل تحویل اجرایی طبق برنامه زمانبندی انجام شده و مراحل و فعالیتهای آماده‌سازی، ساخت و نصب آنها کنترل گردد. همچنین بخشهای مختلفی در سایت شامل دفترفنی، واحد کنترل کیفیت، ایمنی، بخشهای اجرایی، مدیریت سایت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در فرآیندهای مربوط به آن درگیر می‌باشند.

   • سیستم مدیریت و کنترل هزینه

    • فرآیندهای مدیریت/ کنترل هزینه پروژه (Cost Control) در راهکار نرم‌افزاری یونیفایر یکی از جامع‌ترین ماژول‌ها می‌باشد که با استفاده از فراخوانی همزمان فرآیندهای چندگانه امکان اطلاع از آخرین وضعیت هزینه‌ها را در سطح پورتفلیو، طرح و پروژه فراهم می‌سازد. به عبارتی دیگر ماژول کنترل هزینه پروژه در سیستم نرم‌افزاری پریماورا یونیفایر می‌تواند با تمامی فرآیندهای مالی مانند بودجه‌ریزی، قرارداد، صورت وضعیت، تغییرات یکپارچه شده و گزارش‌های جامعی از آخرین وضعیت درآمدها و هزینه‌ها در پروژه ارائه دهد. همچنین در این راهکار امکان ایجاد توزیع‌های هزینه روی تعهدات به صورت زمانبندی شده وجود داشته و سازمان و پروژه را قادر می‌سازد گزارشهای جریان نقدینگی (Cashflow) را ایجاد نماید.

   • راهکار سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه

   معماری یکپارچه جهت تحقق تمامی نیازمندی‌های تیم مدیریت پروژه

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس